วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง รับสมัครทุน COVID-19 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา 2564

เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ได้ดำเนินการให้ทุนช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบ ขอให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นขอทุนช่วยเหลือ กรอกแบบฟอร์มการขอทุนที่ 👉👉 https://forms.gle/JVqM26sYA7oYJx3ZA และตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นแนวทางให้วิทยาลัยฯประเมิน สถานการณ์และความจำเป็นของนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ หากน้องๆ ต้องการคำปรึกษา หรือความช่วยเหลือด้านอื่นๆ เพิ่มเติม ก็สามารถแจ้งลงในแบบฟอร์มนี้ได้เช่นกันนะคะ สมัครได้ระหว่าง 1 – 21 พฤษภาคม 2564 เราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันค่ะรักษาสุขภาพกันนะคะ AMI_KMITL

ทุนช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค CO-VID 19 รอบที่ 3

รับสมัคร 2-10 มิถุนายน 2563 ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 600 ทุน ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 17 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน 8 กรกฎาคม 2563 สมัครผ่าน เว็บไซต์ Login ผ่าน Email สถาบัน (@kmitl.ac.th) https://osda.kmitl.ac.th/scholarship/ หากนักศึกษาลืมอีเมล์!!!ติดต่อสำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้ เลยค่ะ 02-329-8000 ต่อ 6000เอกสารทุกอย่างทำแบบออนไลน์ได้เลยค่ะ **มีวิดีโอสาธิตการสมัครทุน ใต้โพสต์ค่ะ**