จบ ปวส. ต่อ ป.ตรี อาชีวะพรีเมี่ยม 2 ปี

จบ ปวส. อยากเรียนต่อ ป.ตรี เตรียมตัวให้พร้อม‼️.

📣 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.

เปิดรับนักศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี #อาชีวะพรีเมียม

คลิกดู รายละเอียดหลักสูตร

🎓 ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมระบบการผลิต #หลักสูตรต่อเนื่อง2ปี.สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 28 มกราคม 2565ช่องทางการสมัคร : https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/undergraduate/announcement_premium

( สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ).

โดยมีกำหนดการ ดังนี้

🔸การสัมภาษณ์ : ส่งวิดีโอแนะนำตัวเองและผลงาน(รายละเอียดจะเเจ้งในประกาศรายผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์อีกครั้งค่ะ)ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

🔸แจ้งผลการสัมภาษณ์ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

🔸การยืนยันสิทธิ์ : ผู้มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อต้องยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2565

ค่าเทอมต่อภาคการศึกษา : 28,000 รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 112,000 บาท

( หลักสูตรนี้ยังไม่สามารถยื่นขอกู้ กยศ. ได้ )

..สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ☎

Line ID : @968urepa

FB : AMI KMITL

📌: https://goo.gl/maps/kbBoHqyJNSA6fPRF8