โครงการเปิดโลกอุตสาหกรรม วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ปีการศึกษา 2564

โครงการเปิดโลกอุตสาหกรรม วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ปีการศึกษา 2564

การเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต เนื่องเป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการในหลายหลานสาขาวิชาเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมวัดคุม และการบริหารจัดการอุตสาหกรรมนั้น นักศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงจึงมีโอกาสที่จะได้เจอกับภาคอุตสาหกรรมได้ในหลากหลายรูปแบบ วิทยาลัยฯจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนไปพร้อมกับการบูรณาการให้เข้ากับโจทย์จากภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ดังนั้นแล้วการแนะนำนักศึกษาให้รู้จักกับประเภทอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ในปัจจุบันจึงจำเป็นสำหรับนักศึกษาของวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยจึงเกิดโครงการเปิดโลกอุตสาหกรรมขึ้นมาเพื่อให้ส่วนของสถานประกอบการ เข้ามาแนะนำสถานประกอบการ ประเภทการผลิต แน้วโน้มการพัฒนาในอนาคต ให้นักศึกษารู้จัก พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการปฏิบัติฝึกงานและสหกิจศึกษา รวมไปถึงโอกาสการร่วมงานกันในอนาคต ตลอดทั้งปีการศึกษา 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ในปีการศึกษา 2564 จึงเป็นไปในรูปแบบออนไลน์โดยในปัจจุบันมีสถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมไปแล้ว 5 สถานประกอบการ และยังมีเข้ามาเรื่อยๆ เพื่อให้น้องๆนักศึกษาที่ยังไม่รู้จักว่าวิศวกรรมระบบการผลิตเนื่ย “ผลิตอะไร?”

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์บันทึกข้อมูลประเภทฮาร์ดดิสก์รายใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้การดูแลและต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงเป็นอย่างดีเสมอมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสหกิจศึกษา ศึกษาดูงาน รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้เข้าร่วมงานกับสถานประกอบการในอนาคต

บริษัท ยูแทคไทย จำกัด

บริษัท ยูแทคไทย จำกัด

บริษัท ยูแทคไทย จำกัด บริษัทผู้ประกอบแผงวงจรจุลภาค หรือ Integrated Circuit (IC) แห่งแรกในประเทศไทยโดนดำเนินธุรกิจมาร่วม 40 ปี          โดยในปัจจุบันมาฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย 3 โรงงาน ซึ่งแต่ละโรงงานของบริษัทเน้นความปลอดภัยของพนักงานจนผ่านการรับรองมาตรฐาน OHSAS นอกจากนี้บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมรอบๆโรงงานของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับของเสียที่เกิดจากการผลิต โดยบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มชูกำลัง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “คาราบาวแดง” รวมไปถึงเครื่องดื่มอื่นๆ เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ให้ความอนุเคราะห์มาแนะนำให้นักศึกษาได้รู้จัก และเห็นได้ว่า วิศวกรรมระบบการผลิตก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางด้านการผลิตอาหารและเครื่องดื่มอีกด้วยไม่จำเป็นต้องเป็นอุตสาหกรรมด้านรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์เสมอไป

บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัทด้านการผลิตรถยนต์ทางการเกษตร อีกหนึ่งบริษัทที่อยู่กับวิทยาลัยมายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอการให้นักศึกษาเข้าปฏิบัติฝึกงานสหกิจศึกษา ในทุกๆปี โดยในปัจจุบันบริษัทกำลังพัฒนาในด้าน AI เข้ามาช่วยในระบบการผลิต ในการใช้ CiRA Core ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ซึ่งที่ผ่านมานักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา ของทางวิทยาลัยฯ ก็ยังได้นำระบบ CiRA Core เข้าไปลองใช้งานจริงในโรงงานอุตสาหกรรมนี้อีกด้วย

บริษัท ซีพีแอล กร๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีพีแอล กร๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทในเครือเจริญสินกรุ๊ป เป็นผู้ผลิตหนังวัวฟอกสำเร็จรูปครบวงจรรายใหญ่ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถานประกอบการอื่นๆ ซึ่งจะเห็นได้จากอุปกรณ์เซฟตี้ ในแบรนด์ของ Pangolin ที่จะเห็นได้ในทุกสถานประกอบการ เป็นอีกหนึ่งสถานประกอบการที่แสดงให้เห็นว่าวิศวกรรมระบบการผลิตนั้นไม่จำเป็นต้องอยู่ในเครื่องจักรเสมอไป แต่ยังรวมไปถึงกระบวนการทางเคมีในการฟอก ย้อม เคลือบผิว และอื่นๆทางด้านวัสดุศาสตร์อีกด้วย

ยังมีอีกหลายสถานประกอบการที่จะทยอยหมุนเปลี่ยนมาแนะนำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ น้องๆนักศึกษาที่สนใจสามารถติดตามได้ทางหน้าเพจ เฟซบุค AMI KMITL หรือจะดูวีดีโอย้อนหลังได้เพียงสแกน QR CODE ด้านล่างนี้ได้เลย