ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 2 รอบโควตา

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 แบบโควตา

สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566

ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา

1. รอบโควตา

http://www.reg.kmitl.ac.th/…/2566_1_news1_2756_2023_04…

2. โควตาบุตรอุตสาหกรรม

https://reg.kmitl.ac.th/…/2566_1_news1_2760_2023_04_07…

3. โควตาทางด้านกีฬา

https://reg.kmitl.ac.th/…/2566_1_news1_2740_2023_04_05…