Daily Archive: April 7, 2023

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 2 รอบโควตา

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 แบบโควตา สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา 1. รอบโควตา http://www.reg.kmitl.ac.th/…/2566_1_news1_2756_2023_04… 2. โควตาบุตรอุตสาหกรรม https://reg.kmitl.ac.th/…/2566_1_news1_2760_2023_04_07… 3. โควตาทางด้านกีฬา https://reg.kmitl.ac.th/…/2566_1_news1_2740_2023_04_05…