เรียน On-site ยังไง ถึงปลอดภัย

เนื่องจากสถาบันฯ ปรับให้มีการเรียนการสอนแบบ on-site ทั้งหมด ในภาคการศึกษาที่ 1/2565

– กรณีพบผู้ติดเชื้อในชั้นเรียน สามารถปรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Hybrid (on-site และ online) เพื่อให้ผู้ที่ติดเชื้อ หรือสัมผัสเสี่ยงสูงได้เรียนอย่างต่อเนื่อง

– สำหรับผู้ที่ติดเชื้อ ให้กักตัวเพื่อรักษา เป็นระยะเวลา 10 วัน
และผู้ที่เข้าข่ายสัมผัสเสี่ยงสูง ให้กักตัวสังเกตุอาการ เป็นระยะเวลา 5 วัน

– ปฏิบัติตามมาตรการของวิทยาลัยฯ อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

หากติดเชื้อ Covid-19/เสี่ยงสูง
แนวทางการปฏิบัติตัวหากติดเชื้อ Covid -19 หรือสัมผัสเสี่ยงสูง
นักศึกษา: งดการมาเรียนที่สถาบันฯ และ Scan QR Code เพื่อกรอกแบบฟอร์มในการแจ้งข้อมูล ได้ที่ https://forms.gle/XFwsWMbrMZFJsfuN7
.
ติดต่อสอบถาม: พี่นุ๊ก หรือ พี่นุ้ย
(AMI Line ID : 968urepa)