Monthly Archive: October 2021

สายตรงคณบดี AMI

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง เปิดให้ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการของวิทยาลัยฯ ผ่านระบบทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ โดยท่านสามารถกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนดแล้วส่งตรงถึงคณบดีได้ทันที ได้ที่link นี้ https://forms.gle/oFwi4WduEDaTxsNG6 หรือ สแกน qr code