เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 3 Admission 66

เปิดรับสมัครแล้ว 7-13 พฤษภาคม 2566 นี้

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สจล.

.

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต

เปิดรับสมัครนักศึกษา จำนวน 25 คน

.

วิชา/คะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก

✅ TGAT ความถนัดทั่วไป 20%

✅ TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรศาสตร์ 30%

✅ A-Level คณิตศาสตร์ 25%

✅ A-Level ฟิสิกส์ 25%

.

❌ ไม่มีสอบสัมภาษณ์ ❌

.

สมัครผ่านทางเว็ปไซต์

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

https://www.mytcas.com/

.

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://shorturl.asia/rZnih

.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

☎ : 02-329-8271

Line ID : @968urepa หรือ https://bit.ly/3oUSgS6p

FB : AMI KMITL

📌: https://goo.gl/maps/kbBoHqyJNSA6fPRF8