AMI รับสมัครเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 2 (ระบบโควตา)

AMI พร้อมแล้ว TCAS รอบที่ 2 ( ระบบโควตา )

.

#วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

สจล.เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

#หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) รอบ 2

.

เปิดรับสมัคร 2 รูปแบบ

✅ แบบโควตาสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดในปริมณฑล จังหวัดในภาคตะวันออก และจังหวัดในภาคกลาง จำนวน 30 คน

📝ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/352ZVHa

✅ การให้โควตาบุตรของบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิตจำนวน 5 คน

📝 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3sLY3ul

.

💫 สมัครได้แล้ววันนี้ – 31 มีนาคม 2565 💫

.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

☎ : 02-329-8271

Line ID : @968urepa หรือ https://bit.ly/3oUSgS6

FB : AMI KMITL