Daily Archive: April 30, 2021

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง รับสมัครทุน COVID-19 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา 2564

เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ได้ดำเนินการให้ทุนช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบ ขอให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นขอทุนช่วยเหลือ กรอกแบบฟอร์มการขอทุนที่ 👉👉 https://forms.gle/JVqM26sYA7oYJx3ZA และตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นแนวทางให้วิทยาลัยฯประเมิน สถานการณ์และความจำเป็นของนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ หากน้องๆ ต้องการคำปรึกษา หรือความช่วยเหลือด้านอื่นๆ เพิ่มเติม ก็สามารถแจ้งลงในแบบฟอร์มนี้ได้เช่นกันนะคะ สมัครได้ระหว่าง 1 – 21 พฤษภาคม 2564 เราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันค่ะรักษาสุขภาพกันนะคะ AMI_KMITL