ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

เพื่อสร้าง “โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร”

ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กทม.
วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30-15.30 น.

• ผู้ที่สนใจร่วมบริจาคสามารถบริจาคได้ที่ “มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง”

สแกน QR พร้อมเพย์ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง กองที่ 49
หรือบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 693-0-32393-4

• แจ้งรายละเอียดการเพื่อขอรับใบเสร็จได้ที่
Facebook: AMI KMITL
Email: ami.kmitl@gmail.com
โทร: 02-329-8264