ทุนช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค CO-VID 19 รอบที่ 3

  • รับสมัคร 2-10 มิถุนายน 2563
  • ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 600 ทุน
  • ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 17 มิถุนายน 2563
  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน 8 กรกฎาคม 2563

สมัครผ่าน เว็บไซต์

Login ผ่าน Email สถาบัน (@kmitl.ac.th)

https://osda.kmitl.ac.th/scholarship/

หากนักศึกษาลืมอีเมล์!!!ติดต่อสำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้ เลยค่ะ 02-329-8000 ต่อ 6000เอกสารทุกอย่างทำแบบออนไลน์ได้เลยค่ะ **มีวิดีโอสาธิตการสมัครทุน ใต้โพสต์ค่ะ**