สมัครอบรม หลักสูตร AI and Deep learning for Education

สมัครอบรม หลักสูตร AI and Deep learning for Education (รับจำนวนไม่เกิน 20 คน)

https://docs.google.com/forms/d/1JnyRv2tENBbIzhmvuj9V6Lh6jOvAedoRHyZWq-ckEBI/edit

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง 1 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520

ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13:00 – 16:00 น.
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ชั้น 4 ห้องประชุมอินทนิล 1

สอบถามเพิ่มเติม 02-329-8271
E-mail : cira.panisara@gmail.com