ประกาศรับสมัครผู้จบ ปวส. เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิตในสาขา วิศวกรรมระบบการผลิต (อาชีวะพรีเมียม) ปีการศึกษา 2562


ประกาศรับสมัครผู้จบ ปวส. เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิตในสาขา วิศวกรรมระบบการผลิต (อาชีวะพรีเมียม) ปีการศึกษา 2562
ตั้งแต่วันนี้ – 23 มีนาคม 2562สมัครได้ที่ http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/register.php