งานสัมมนาแนวทางการสนับสนุนงานวิจัยภายใต้กรอบ “โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ”

ประชาสัมพันธ์ งานสัมมนาแนวทางการสนับสนุนงานวิจัยภายใต้กรอบ “โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ”

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-15.30 น.
ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน ถนนรัชดารัชดา กรุงเทพฯ

สัมมนาฟรี รับจำนวนจำกัด 80 คน